SMARF

SMARF-anslutna Massörer har redan i dags datum blivit anlitade av otroligt nöjda företag, stora som små. Detta goda rykte sprider sig och allt fler företag anordnar massage för sina anställda.

Västernorrland

Härnosand

Linnea Byström 070-2239420

Torpshammar

Ida Dahlin, Seende händer,  070-3310629, ida.dahlin91@gmail.com

Alla medlemmar i SMARF ger professionella behandlingar och har en högkvalitativ yrkesutbildning.